WebDesign 

Vytvoříme pro Vás prakticky jakoukoli internetovou prezentaci, chcete-li www stránky. Našim cílem je nejenom nabídnout klientovi graficky zdařilé dílo, ale zejména poradit se strukturou prezentace a použitím klíčových slov tak, aby byly stránky jednoduše identifikovatelné pro vyhledavače v internetu.

Dalším základním cílem je pro nás, předat klientovi samoobslužnou prezentaci, aby veškeré další aktualizace a změny v obsahu, byl schopen realizovat jakýkoli zaměstnanec klienta, znalý základních kancelářských aplikací (Word, Excel apod.). Šetříme tím svým zákazníkům finanční prostředky, které by bylo nutné vynaložit při každé změně, byť i jednoho slova na jeho www stránkách. Zejména pak pro obchodní společnosti, obce a města je tato možnost velmi lákavá, protože jejich potřeby aktualizací www stránek jsou opravdu časté.

Konzultace s klientem

Při úvodní konzultaci s klientem jsou stanoveny základní požadavky na prezentaci - cíl prezentace, popř. cílová skupina zákazníků, rozsah a struktura prezentace, požadavky klienta na grafickou náročnost a popř. individuální požadavky na použité technologie. Informace získané v této fázi budou využity při návrhu struktury i designu prezentace a povedou k efektivnímu plánování dalších kroků procesu realizace.

Vytvoření návrhů

Následně je vytvořen individuální návrh designu a rozložení, jehož smyslem je sjednocení přístupu designerů a programátorů s požadavky klienta. Z tohoto návrhu je již patrná konkretní struktura prezentace a navigační prvky s ohledem na případné "Corporate Identity" propagační materiály klienta.

Odsouhlasení klientem

Hotový designový návrh je předán klientovi ke schválení. V případě nespokojenosti nebo změny záměru klienta je připraven nový návrh.

Tvorba prezentace

Po odsouhlasení klientem je designový návrh dále zpracováván a uzpůsoben pro zobrazení v internetových prohlížečích. Prezentace je poté doplněna o dynamické prvky a individuální služby požadované klientem. Důraz je kladen na datovou nenáročnost (rychlost načítání na stanicích uživatelů Internetu) výsledné prezentace a jednoduchost správy údajů.

Nasazení do provozu

Po zhotovení stránek se klient rozhodne pro zveřejnění (zpřístupnění) svojí prezentace prostřednictvím služby  WebHosting anebo pro alternativního dodavatele virtuálního prostoru. Zakázkové zhotovení prezentace společností C & C GROUP s.r.o. není vázáno povinností využívat pro zpřístupnění služby WebHosting.

Aktualizace

Po zpřístupnění (zveřejnění) prezentace je zpravidla třeba následných aktualizací. Tuto činnost může provádět přímo společnost C & C GROUP s.r.o. na základě objednávky klienta. Individuálně je vytvořeno správcovské rozhraní (taktéž přístupné prostřednictvím prohlížeče, ovšem pod autorizací), prostřednictvím kterého může prezentaci aktualizovat sám klient.

 


3com Acer Asus Canon Fujitsu Siemens Genius Hewelet Packard Kingston Lenovo LG
Logitech Microsoft Olympus Samsung Seagate Sony TomTom Umax