TaskPool 

TaskPool

TaskPool je webový systém pro řízení různých typů požadavků. Určitá skupina uživatelů (Zadavatelé) vkládá požadavky (úkoly, chyby apod.) do TaskPoolu. Jiná skupina (Realizátoři) pak zadané požadavky přebírá a řeší. Realizátor může žádat přes TaskPool o upřesnění úkolu, případně sdělovat informace. Podobně může sdělovat informace přes systém i Zadavatel. TaskPool veškerou komunikaci eviduje, přehledně zobrazuje a samozřejmě informuje o změnách. Jakmile je požadavek vyřízen, má možnost jej Zadavatel akceptovat nebo vrátit k dopracování.

TaskPool
platforma pro firemní požadavky

Animovaná prezentace o TaskPoolu

Outsorcing

Oblasti využití

 • komunikace v rámci outsourcingu (např. správa www-stránek externí firmou)
 • řízení úkolů v týmu
 • bug tracking při vývoji softwaru a systémové integraci

Takpool můžete efektivně nasadit na následující oblasti:

Interní procesy

Veškeré firemní procesy, kde jsou předem známy všechny zainteresované osoby a kde potřebujete mít dokonalý přehled o stavu jejich řešení. Taskpool v této oblasti nabízí velké zvyšení efektivity plynoucí z dokonalé informovanosti všech zainteresovaných zaměnstanců a minimalizaci informačního šumu.

 

 • Celofiremní platforma pro úkoly (task management)
 • Interní helpdesk
 • Správa zakázek
 • Správa reklamací
 • Požadavky na nákup
 • Požadavky na referenční vozidla
 • Opravy strojů, zařízení, automobilů (žádanky)
 • Správa poptávek, potenciálních poptávek (lead management)
 • Požadavky na změny interních softwarových systémů (IS/IT)
 • Evidence návštěv ve firmě
 • Požadavky na nákup drobného HIM
 • Požadavky na opravy budov a interního zařízení (facility management)
 • Revize dokumentace
 • Issue list v rámci projektů (správa problémů a otevřených otázek v sw projektech)
 • Požadavky na vyvíjený software
 • Evidence chyb a jejich řešení v průběhu testování produktů

Externí procesy

Firemní i mimofiremní procesy kde dochází k řešení požadavku velkého množství předem neznámého počtu osob. Modul HelpDesk nabízí přímý komunikační kanál mezi uživateli TaskPoolu a okolním světem. Výhody této komunikace ocení jak přímo uživatelé TaskPoolu, tak i Vaši zákazníci vně systému.

 

 • Helpdesk zákazníkům
 • Systematické zpracování dotazů zákazníků z webu (eshopy, podpora produktů)
 • Správa požadavků na informace potenciálních zákazníků (lead management)
 • Požadavky na dodavatele služeb (např. IT, reklamní studia, dodavatele webových aplikací)
 • Požadavky na externisty (požadavky na roznášky, drobné opravy)
 • Vývoj a implementace webových prezentací (správa požadavků zákazníků)

Ostatní

 • podpora ISO (jednoduchá správa základních procesů – zakázky, nákup, prodej, výroba) a jejich výstupů - dokumentů

Zákazníci oceňují zejména přehlednost, rychlé zavedení do provozu a skutečnost, že v systému se nic neztratí a systém nedopustí, aby se na něco zapomnělo.

Funkce a vlastnosti

 • přístup pro uživatele přes www-rozhraní (TaskPool rovněž umožňuje integrovatelnost v rámci extranetu/intranetu Vaší společnosti)
Přihlašovací stránka
 • kompletně dokumentovaná komunikace kolem každého požadavku (tasku) včetně přikládaných příloh
Hlavní obrazovka TaskPoolu (bez funkcí pro administrátora) Úplný výpis požadavku (tasku)Zkrácený výpis požadavku (tasku) Dialogové okno pro vytvoření tasku
 • notifikace o změnách požadavků e-mailem
Příklad jednoduché notifikace
 • možnost samostatné správy různých typů požadavků (např. podle projektů či zákazníků)
Jednoduché přepínání mezi nadefinovanými skupinami požadavků (poolů)
 • volitelná schvalovací řízení nad požadavky
Základní workflow TaskPoolu Rozšířené workflow TaskPoolu
 • přiřazení jednotlivých rolí uživatelům podle funkce či pravomocí
Uživatelé a jejich role
 • možnost kontinuální dospecifikace požadavku v průběhu realizace
Dialogové okno pro úpravu tasku (část Akce se mění podle rolí a stavu tasku)
 • skryté komentáře k požadavkům viditelné pouze pro realizační tým (řešitele) nebo pouze pro zadavatele požadavků
Tuto funkci využijete, když budete chtít zobrazit komentář pouze řešitelům
 • filtrování požadavků dle všech možných kritérií s využitím dynamických filtrů
Zde si nadefinujete vlastní filtry kritérií Definice dynamického filtru
 • přehledná konfigurace systému pomocí logicky seskupených příkazů
Konfigurace vlastností poolu
 • prioritizace požadavků s vlastním nastavením názvů a práv pro priority
Jednoduché nastavení priorit jednotlivých tasků Definice priorit pro pool
 • unikátní nadefinování vlastní struktury požadavku pomocí dynamických polí - přidávat můžete libovolný prvek - text field, text area , check box, select box nebo radio button
Seznam uživatelky vytvořených dynamických polí Struktura tasku byla obohacena o nové dynamické pole

 


3com Acer Asus Canon Fujitsu Siemens Genius Hewelet Packard Kingston Lenovo LG
Logitech Microsoft Olympus Samsung Seagate Sony TomTom Umax